Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Bieganinie:
telefon: +48 62 734 47 11
e-mail: spbieganin@wp.pl
adres korespondencyjny: , 63-440 Raszków
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spbieganin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-29

Status pod względem zgodności z ustawą

2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do spraw dostępności jest Patryk Wicenciak:
  • E-mail: spbieganin@wp.pl
  • Telefon: tel. +48 62 734 3020

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - więcej.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy głównej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  2. Przy szkole znajduje parking.

  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


-----------------------------------------------------

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

Raport (PDF)
-----------------------------------------------------

KOMUNIKAT w sprawie wyznaczenia Koordynatora dostepności 30.09.2020:

Komunikat (DOC)