NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła  do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W jego ramach otrzymaliśmy  wsparcie finansowe      w wysokości 5 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.NPRCz to program rządowy, który zakłada rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Przystąpienie do programu wiązało się z obowiązkiem podjęcia wielu różnorodnych działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. Realizowanie zadań związanych z NPRCz   musimy jednak dostosować do obowiązujący zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa i wiele z nich -niestety przełożyć lub zmienić ich formę.  Przygoda z książką się nie kończy! Trwa i będzie trwała! Bo „Książka to przyszłość”, jak głosiło hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2018. Warto o tym pamiętać, bo przecież zbliża się maj……-miesiąc poświęcony książce i czytelnikowi!