ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie ( na 6 kontynentach ) w samo południe zabrzmiał ,,Mazurek Dąbrowskiego”, płynący z setek gardeł i serc. Równie uroczyście i licznie było w zeszłym roku – śpiewaliśmy wspólnie od Bałtyku po szczyty gór, w malutkich wsiach i największych metropoliach, w kraju i za granicą miliony Polaków i przyjaciół Polski znów połączyło się w jedną, biało-czerwoną rodzinę. Pomimo obostrzeń epidemiologicznych w tym roku również podtrzymaliśmy tę tradycję i przyłączyliśmy się do akcji. W przeddzień Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wraz z Radą Dzieci i Młodzieży (RDiM) zaprosili szkoły i inne placówki oświatowe w Polsce i za granicą do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.
Jaki cel przyświecał akcji: liczy się to, że w tym dniu i w tak trudnym czasie wciąż potrafimy się zjednoczyć!
To jednak nie wszystko co udało nam się zrealizować w tych listopadowych dniach w szkole. Na lekcjach historii uczniowie wspominali 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapoznali się z drogą, którą przebyło społeczeństwo polskie, aby stworzyć własne państwo. Mówili więc o Napoleonie i wielu powstaniach, dużo uwagi poświęcono I wojnie światowej, bowiem to właśnie po czterech latach zmagań wszyscy trzej zaborcy musieli uznać gorzki smak porażki. Na gruzach wiedeńskiej Europy powstała nowa Polska, zlepiona z trzech zupełnie różnych terytoriów. Uczniowie zostali uświadomieni jak ciężkie zadanie stanęło przed władzami, zjednoczeniu podlegała nie tylko administracja, ale również mentalność i obyczaje. Nie mogło zabraknąć wątków regionalnych takich jak powstanie wielkopolskie i obchody Świętego Marcina. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia filmu Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Gra o niepodległość”, który przypominał o takich postaciach jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk
Również lekcje j. polskiego były poświęcone tematyce niepodległościowej. Uczniowie klas 4-6 przypomnieli sobie również historię J. Piłsudskiego opowiedzianą przez dziadka…..
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU2NjUwMjMyMDUw