WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

We wtorek 29 września 2020r. odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to zawsze dla całej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.
Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Inna niż co roku……Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili informacje o sobie, swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Plakaty umieszczone były na gazetkach ściennych głównego korytarza. Ze względu na pandemię głosowanie również przebiegało nietypowo. Urna na głosy znajdowała się na dworze, a uczniowie karty do głosowania wrzucali w maseczkach oraz z zachowaniem odległości od siebie. Następnie urna z kartami przeszła trzydniową kwarantannę!
Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas II - VIII mógł oddać jeden głos.
Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym są:
Przewodnicząca – Zofia Staszak– kl. VI,
zastępca przewodniczącej – Angelika Paszek– kl. VIII,
skarbnik – Mikołaj Świtała– kl. VII,
przedstawiciele sztandaru – Michał Duczmal – kl. VIII, Klaudia Kałużna – kl. VIII, Milena Lewandowska – kl. VIII,
przedstawiciele wolontariatu – Mikołaj Reszel–kl. VIII, Anita Przybylska – kl. VII,
sekcja kulturalna – Alan Pawłowski– kl. V, Marcelina Sójka–kl. VI, Kinga Michalska– kl. VI.
Opiekę nad SU będzie sprawowała pani Karolina Kuczyńska.
Życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym.
PAMIĘTAJCIE! Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.