PRAWA DZIECKA

Uczniowie naszej szkoły już od 18 listopada pracowali w ramach projektu związanego z zagadnieniem praw dziecka  ( głównie na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz na zajęciach z wychowawcą), przedszkolaki natomiast cały tydzień poświęciły na zagadnienia praw dziecka-wykonywały piosenki, prace plastyczne, poznawały wierszyki czy wysłuchały opowiadań na temat swoich praw. Uczniowie w ramach projektów klasowych zajmowali sie poszczególnymi zagadnieniami :uczniowie klas młodszych wykonywali prace plastyczne obrazujące poszczególne prawa dziecka. Uczniowie klasy 4 i 5 tworzyli mapki mentalne dotyczące praw dziecka, uczniowie klasy 6 przyjrzeli sie działalności UNICEF-u oraz przygotowali plakaty, uczniowie klasy 7 zapoznali  się  z postacią Janusz Korczaka, jego działalnością oraz pisarstwem, przygotowali biogram. Uczniowie klasy 8 stworzyli natomiast własną piosenkę o byciu dzieckiem i swoich prawach.  Prace stworzyły gazetkę wyeksponowaną na głównym korytarzu szkoły( także w poszczególnych klasach zawisły przepiękne gazetki związane z prawami dziecka , jednak różniące się zagadnieniami) .Podczas zajęć projektowych korzystaliśmy  z literatury dziecięcej znajdującej się w bibliotece szkolnej, również tej najnowszej-zakupionej właśnie na tę okazję. Fragmenty czytane na lekcjach stały się pretekstem do dyskusji przeprowadzanych na każdym etapie nauczania. Jednak to głównie  20 listopada cała społeczność szkolna włączyła się  w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Kolorem przewodnim dnia był błękit. Tego to dnia zajęcia odbywały się w oparciu o przygotowane przez UNICEF scenariusze-jednak najczęściej modyfikowane przez samych uczniów w trakcie zajęć. Klasy 6-8 uczestniczyły w turniejach z wykorzystaniem quizów Kahoota o prawach dziecka. Uczniowie klasy 8 również w ramach tychże zajęć zaprosili 21 listopada strażaka z Ostrowa Wielkopolskiego  ( w myśl zasady: ,, Mogę być tym-kim chcę!), który opowiadał o pracy i BYCIU STRAŻAKIEM. To nie pierwszy i nie ostatni taki dzień w naszej szkole, kiedy to Ci najmłodsi głośno mówią o swoich prawach!