PROJEKT EDUKACYJNY KLASY VIII „RATUJMY RAZEM ŻYCIE LUDZKIE”

Przez całe II półrocze uczniowie klasy VIII realizowali projekt „Ratujmy razem życie ludzkie”. Na co tygodniowych zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie poznawali wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pierwszą pomocą: RKO, stany zagrażające życiu m.in. udar i zawał, pomoc osobie nieprzytomnej, tamowanie krwawień i krwotoków, złamani i zwichnięcia, oparzenia i odmrożenia. Dzięki uprzejmości strażaków OSP Bieganin mogliśmy zobaczyć jak wygląda i działa AED, czyli defibrylator. Na podsumowanie projektu czworo uczniów: Zuzanna Płonka, Natalia Stelmaszyk, Damian Klepacz oraz Kacper Zieliński przeprowadzili zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla swoich młodszych kolegów. W akcji wzięły udział przedszkolaki i klasy I-VII. Zorganizowano cztery stanowiska, na których młodzież uczyła się: 1 - resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej, 2 - resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowlaka, 3 – pozycji bocznej ustalonej i tamowania krwawień, 4 – pozycji czterokończynowej i tamowania krwotoków.
W efekcie uczniowie objęci powyższą akcją już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.