Rada rodziców

 

 

Przewodnicząca:  p. Joanna Rostalska

Zastępca :             p. Karolina Reszel

Skarbnik :            p. Irena Reszel