"RASZKOWSKA GRA POWSTAŃCZA"

W poniedziałek 18 czerwca nasza szkoła wzięła udział w „Raszkowskiej Grze Powstańczej” – grze miejskiej poświęconej czasom Powstania Wielkopolskiego w Raszkowie. W rozgrywce udział wzięły dwie grupy pięcioosobowe: przedstawiciele klasy VI i VII. Uczestnicy gry wcielali się w rolę powstańców oraz obserwatorów codziennego życia Raszkowa z czasów walki o polskość Wielkopolski, m.in. opatrywali rannych żołnierzy, szyfrowali tajne hasła, szyli flagi, śpiewali powstańcze piosenki, ćwiczyli musztrę, a także tańczyli taniec żydowski, poznawali raszkowskich rzemieślników, wczuwali się w rolę strażaków i odczytywali dawną mapę. Przy okazji szukali miejsc bezpośrednio związanych z powstańcami – ich grobów, biura werbunkowego i innych obiektów z międzywojennego Raszkowa. Wszyscy uczestnicy nie tylko poszerzyli swoją wiedzę o małej ojczyźnie ale również była to dla nich świetna zabawa.