PIERWSZA POMOC

19 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły, od klasy 1 do klasy 7 uczyli się udzielania pierwszej pomocy. Celem akcji było nauczenie podstawowych czynności i zachowań mogących uratować zdrowie lub życie człowiekowi w sytuacji zagrożenia. Omówione zostały sposoby reagowania na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwo własne poszkodowanego i miejsca zdarzenia, prawidłowy sposób wykonywania resuscytacji oddechowo - krążeniowej oraz pozycja boczna ustalona (bezpieczna), numery alarmowe, czynności przy osobie omdlałej, nieprzytomnej oraz mającej drgawki. Następnie już w małych grupach przystąpiliśmy do części praktycznej, w której każdy z uczniów przećwiczył ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonał RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wynieśli z tej lekcji wiele cennych informacji i bez problemów podejmą działania ratujące życie drugiemu człowiekowi.