KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DACHL-LÄNDER KENNER

Zaraz po feriach zimowych, wypoczęci uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Bieganinie, przystąpili 26 lutego 2018 roku do klasowego Konkursu Języka Niemieckiego z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Uczniowie rozwiązywali test typu zamkniętego, składającego się z 36 pytań, który obejmował wiadomości geograficzne i kulturoznawcze na temat krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Księstwa Liechtensteinu. Niemieckie nazwy państw, położenie, stolice, znane miasta, waluta oraz ciekawostki o miejscach i ludziach niemieckiego obszaru językowego były głównymi elementami testu. Ponadto uczniowie musieli również wykazać się poprawną komunikacją językową pod względem gramatyczno-leksykalnym w różnych sytuacjach dnia codziennego, na przykład w rozmowie z osobą dorosłą lub swoim rówieśnikiem. Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Owczarek-Zielińska, nauczycielka języka niemieckiego.
W wyniku konkursu wyłoniono 4 zwycięzców:
I miejsce- Kacper Zieliński- 26 pkt
II miejsce- Zuzanna Płonka i Kacper Kowalczyk- 23 pkt
III miejsce- Damian Klepacz-21 pkt
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz oceny celujące, a zwycięzcy oceny celujące z najwyższą średnią. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy i zdobytych wyników oraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach języka niemieckiego na różnych etapach. Niech podróż przez kraje niemieckojęzyczne będzie ciekawą przygodą i przyjemną nauką. Niemiecki jest naprawdę łatwy!