Zajęcia unijne

 

Z dniem 1 września 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „SZKOŁA ZORIENTOWANA NA POTRZEBY KAŻDEGO UCZNIA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.
 

Od 12 grudnia 2012 roku w ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów klas I-III

large_IMG_0823_0.JPG    large_IMG_0824_0.JPG

 

 

Szkoła Podstawowa w Bieganinie
 

 • Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
  i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 5 uczniów
  środa godz. 11.50 – 12.35. Zajęcia prowadzi pani Daria Czajka.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 5 uczniów, wtorek godz. 8.00 – 8.45.
  Zajęcia prowadzi pani Daria Czajka.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów
  z wadami postawy 2 grupy
  I grupa - 6 uczniów, wtorek godz. 13.30 – 14.25
  II grupa – 6 uczniów, piątek godz. 11.50 – 12.35
  Zajęcia prowadzi Pani Beata Marciniak.
 • Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie – 8 uczniów, czwartek godz. 12.45 – 13.30.
  Zajęcia prowadzi pani Bogusława Owczarczak.
 • Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 7 uczniów, środa godz. 11.50 – 12.35.
  Zajęcia prowadzi pani Bogusława Owczarczak.
 • Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych
  – 6 uczniów, środa godz. 11.50 -12.35.
  Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Maciejewska.

large_IMG_0825_0.JPG

 

 

Z dniem 1 września 2011 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA SZANSĄ DLA DZIECI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.
 

 

 

 

Od 10 października 2011 roku w ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów klas I-III

Szkoła Podstawowa w Bieganinie
 

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
  i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 7 uczniów
  czwartek godz. 8.00 – 8.45. Zajęcia prowadzi pani Daria Czajka.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 7 uczniów, środa godz. 12.45 – 13.30.
  Zajęcia prowadzi pani Daria Czajka.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów
  z wadami postawy – 9 uczniów, wtorek godz. 12.45 – 13.30.
  Zajęcia prowadzi Pani Beata Marciniak.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie – 7 uczniów, czwartek godz. 8.00 – 8.45.
  Zajęcia prowadzi pani Bogusława Owczarczak.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze
  – 5 uczniów, środa godz. 12.45 – 13.30.
  Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Maciejewska.

  large_IMG_0819_0.JPG     large_IMG_0820_0.JPG

large_IMG_0821_0.JPG       large_IMG_0822_0.JPG