CZYTANIE Z CYKLU "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

Cała Polska czyta dzieciom to kampania społeczna rozpoczęta w czerwcu 2001 roku. Ma ona na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego. To mądry sposób spędzania czasu z dzieckiem i najlepsza inwestycja w jego przyszłość.
Tym razem pani bibliotekarka Agnieszka Oleśków udała się z dziećmi w podróż do świata fantazji i ludowych podań. Przeczytała bowiem baśń o tym
„ Dlaczego woda morska jest słona”. Po wysłuchaniu baśni dzieci wykonały piękne ilustracje.
Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 • buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem,
 • zaspokaja potrzeby emocjonalne,
 • wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości,
 • uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu,
 • przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania,
 • uczy myślenia,
 • rozwija wyobraźnię,
 • poprawia koncentrację,
 • ćwiczy pamięć,
 • przynosi wiedzę ogólną,
 • ułatwia naukę,
 • uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną,
 • rozwija poczucie humoru,
 • jest znakomitą rozrywką,
 • zapobiega uzależnieniu od mediów,
 • chroni przed kwestionowanymi wpływami ze strony otoczenia i kultury masowej,
 • pomaga w rozwiązywaniu problemów,
 • jest zdrową ucieczką od nudy,
 • jest profilaktyką działań aspołecznych,
 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy. Czytajmy dzieciom chociaż 20 minut dziennie !