Zajęcia dodatkowe

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

REALIZOWANYCH W RAMACH  art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN

w Szkole Filialnej w Grudzielcu

rok szkolny 2015/2016

 

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - poniedziałek w godz. 12.45- 13.30 - mgr Irena Klorek 

Zajęcia artystyczne - wtorek w godz. 12.45- 13.30  - mgr Irena Klorek