UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

     23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość przybyli przedszkolacy i uczniowie wraz z rodzicami. Rodzice mieli okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu swoich dzieci ( przygotowany pod kierunkiem wychowawców p. Elżbiety Szczepaniak i Renaty Motyl).
     Przedszkolacy i uczniowie otrzymali nagrody książkowe za osiągnięcia w nauce i zachowaniu. Nagrody zostały ufundowane ze środków Rady Rodziców - Serdecznie dziękujemy. Ponadto dziękujemy p. Marlenie Sobczak - przewodniczacej KGW w Grudzielcu za upominki książkowe dla absolwentów kl. III.
     Rodzice uczniów kl. III dla zaproszonych gości : dyrekcji, nauczycieli i swoich dzieci przygotowali pożegnalny poczęstunek.
          ,, Ogniska już dogasa blask, braterski splećmy krąg.
               W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd - ostatni uscisk rąk ..."