GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

25 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Raszkowie odbył się  VII Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Do you speak English?”, w którym wzięło udział 15 uczniów szkół podstawowych z Koryt, Ligoty, Radłowa, Bieganina  i Raszkowa. W I części pisemnej uczniowie  rozwiązywali test, który sprawdzał umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa, gramatyki oraz struktur komunikacyjnych.
Uczniowie, którzy z części pisemnej uzyskali minimum 70% punktów, wzięli udział w części ustnej, która polegała na 2 minutowej prezentacji jednego z pięciu tematów i badała umiejętności konwersacyjne uczestników.
Wyniki:
I miejsce – Wiktor Zybała (SP Koryta)
II miejsce – Kacper Zieliński  (SP Bieganin)
III miejsce – Oliwia Jurek (SP Raszków)
Wszystkim nagrodzonym, a szczególnie Kacprowi gratulujemy!