PLASTYCZNA MATEMATYKA

Uczniowie klasy czwartej w dość oryginalny sposób pozanli modele granoastosłupów. Z wykałaczek, patyczków, zapałek i plasteliny wykonywali modele brył. Dzięki temu potrafią wskazać wierzchołki, krawędzie podtawy, krawędzie boczne.
Już czekamy na ostrosłupy.