Nauczyciele

 

Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku

wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego

indywidualnych talentów oraz mocnych stron.

                                   BARBARA CAGE

 

 

Marciniak Beata - edukacja wczesnoszkolna, technika

 

Czajka Daria - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

 

Sobczak Patrycja - język angielski

 

Kuczyńska Karolina - język polski

 

Szymczak Bartosz -  historia, wiedza o społeczeństwie

 

ks Kryś Rafał - religia

 

Ciupka Katarzyna - matematyka

 

Maciejewska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

 

Ostojska Barbara  - oddział przedszkolny

 

Owczarczak Bogusława - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Wicenciak Patryk - wychowanie fizyczne

 

Krawczyk  Sławomir - wychowanie fizyczne

 

Pilarczyk Alicja - fizyka, chemia, informatyka

 

Zielińska-Owczarek Małgorzata - język niemiecki

 

Janiak Mariola język polski
 

Marciszewski Karol- informatyka

Juszczak Damian - edukacja dla bezpieczeństwa
 

Klorek Irena - biblioteka

Strzyżycka Marta - logopedia

 

 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

  • Zespół nauczycieli klas 0 – 3 ( wraz z pomocą psychologiczno- pedagogiczną )

Przewodnicząca: Bogusława Owczarczak

Członkowie:

           1.Daria Czajka                      

           2.Katarzyna Maciejewska

           3.Iwona Waśko

           4.Barbara Ostojska

           5.Renata Motyl 

           6.Alina Zybała 

 7. Patrycja Sobczak                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  • Zespół nauczycieli klas 4 – 6 ( wraz z pomocą psychologiczno- pedagogiczną )

 Przewodniczący: Patryk Wicenciak

 Członkowie:

           1.Karolina Kuczyńska

           2.Katarzyna Maciejewska

           3.Patrycja Sobczak

           4.Karolina Rubach

           5.ks.Rafał Kryś

           6.Bogusława Owczarczak

           7.Bartosz Szymczak

 

 

  • Zespół do spraw profilaktyki

  Przewodnicząca: Daria Czajka

  Członkowie:

            1. Katarzyna Ciupka

            2. Bartosz Szymczak                                                                                            

  • Zespół do spraw opiekuńczo-wychowawczych

  Przewodnicząca: Karolina Kuczyńska

  Członkowie:

            1. Patrycja Sobczak

            2. Renata Motyl

  • Koordynator do spraw bezpieczeństwa

   Koordynator: Patryk Wicenciak

   Komisja do spraw BHP:

            1. Iwona Waśko

            2. Katarzyna Maciejewska

  • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

    Lider: Karolina Kuczyńska

            1. Daria Czajka

            2. Patrycja Sobczak