MISTRZ SŁOWA

23 maja 2016 r. w Ligocie już po raz  13 odbył się Gminny Konkurs Języka Polskiego ,, Mistrz słowa”.19-oro uczestników konkursu zmierzyło się z testem, który sprawdzał między innymi:  umiejętność czytania ze zrozumieniem,   znajomość frazeologizmów i przysłów , stosowanie poprawnych form językowych, umiejętności ortograficzne. Naszą szkołę reprezentował Mateusz Musiał, który został laureatem konkursu i zajął III miejsce. Dwa pierwsze miejsca należały do uczniów z Jankowa Zaleśnego. Jednak różnice w punktacji były niewielkie. 13 czerwca 2016r. laureatom wręczono dyplomy i nagrody książkowe.  Mateuszowi jeszcze raz gratulujemy !