ŚLUBOWANIE

 
27 października 2011 roku o godz. 12.00 uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bieganinie zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej. W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiło pięcioro dzieci. Uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez wychowawczynię klasy pierwszej panią Darię Czajkę. Następnie pani dyrektor Beata Marciniak pasowała pierwszaków na uczniów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: zastępca burmistrza Gminy i Miasta Raszków pan Piotr Rokicki, sołtys Bieganina pani Wiesława Lis oraz przedstawicielka Rady Rodziców pani Iwona Waśko, którzy wręczyli dzieciom upominki. Pierwszaki otrzymali również niespodzianki od zaproszonych gości, którzy niestety nie mogli przybyć na uroczystość. Byli to: radny pan Jacek Szczotka i sołtys Grudzielca Nowego pan Kazimierz Torzewski. Po części artystycznej wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci z klasy pierwszej.