WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2011/2012

Jednym z wielu zadań stojących przed współczesną szkołą jest przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie demokratycznym. Najlepszą lekcją demokracji w szkole są coroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Zgodnie ze Statutem Szkoły, co roku we wrześniu opiekun SU organizuje i przeprowadza  wybory do Samorządu Uczniowskiego, natomiast uczniowie poszczególnych klas wybierają nowe władze, które od tej pory reprezentować ich będą w kontaktach z innymi organami szkoły.
28  września, po trwającej dwa tygodnie  kampanii wyborczej , uczniowie wybrali w demokratycznych wyborach tych spośród siebie, którzy mają reprezentować wszystkich uczniów w szkole i poza nią. Tego dnia odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W wyborach czynny udział wzięli  uczniowie klas II-VI.
Po przeprowadzonym w bibliotece szkolnej tajnym głosowaniu członkowie samorządów klasowych wraz z opiekunem p. Karolina Kuczyńską  dokonali  podliczenia głosów.
W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Bieganinie  w roku 2011/2012 została Joanna Kałużna  z klasy VI. Stanowisko zastępcy przew. objęła Zuzanna Pietrzak  z klasy  V  a skarbnika – Izabela Kaczmarek z klasy IV.
W bieżącym roku szkolnym Samorządem Szkolnym opiekować będzie się pani Karolina Kuczyńska.
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy i wielu oryginalnych pomysłów urozmaicających życie w szkole!