KLUB CZTERECH ŻYWIOŁÓW

Od marca do czerwca 2014 roku działał w naszej szkole „KLUB CZTERECH ŻYWIOŁÓW”. Członkami klubu byli uczniowie klasy drugiej, a opiekunem  klubu była pani Daria Czajka wychowawca tej klasy.
Klub Czterech Żywiołów to projekt przyrodniczy, którego głównym celem było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych, promowanie postaw ekologicznych, pobudzanie ciekawości świata, dociekania i eksperymentowania, indywidualne podejście do ucznia.
Na pierwszym spotkaniu klubu nauczycielka rozdała dzieciom legitymacje, pokazała uczniom Karty Wyzwań z czterech Żywiołów czyli WODY, OGNIA, POWIETRZA I ZIEMI, następnie spotkała się z każdym klubowiczem, by ustalić jego pierwsze zadania. Od tego momentu uczniowie realizowali zadania samodzielnie albo w grupach. Za wykonanie wyzwania otrzymywali punkty i odznaki, które wklejali do swojej legitymacji. Dzieci bardzo chętnie tworzyły projekty i wykonywały eksperymenty. W czerwcu nastąpiło podsumowanie projektu – wszyscy klubowicze otrzymali dyplomy, a uczniowie, którzy wykonali najwięcej zadań zdobyli odznakę Mistrza lub Arcymistrza.
Dzięki temu projektowi uczniowie wytworzyli w sobie trwałe nawyki i zachowania właściwe dla ekologicznego stylu życia oraz pogłębiły zainteresowania przyrodnicze.