ZAJĘCIA O ZWIERZĘTACH

,,Czy wystarczy lubić domowe zwierzęta?,, - na to pytanie podczas zajęć starali się odpowiedzieć uczniowie klasy I. W tym dniu w klasie pojawiły się ulubione zwierzątka przyniesione przez dzieci.Były króliki, świnka morska, oraz chomik.Dzieci opowiadały o zwyczajach swoich pupili, uzyskały również wiele dodatkowych informacji. Wskazywały czynności niezbędne w opiece nad zwierzętami hodowanymi przez człowieka.Bardzo ważnym zadaniem jest kształtowanie u dzieci opiekuńczego stosunku do zwierząt i poczucie odpowiedzialności za ich los.Dzień zakończył się zajęciami plastycznymi, na których uczniowie lepili z plasteliny ulubione zwierzęta.Zajęcia te z pewnością pozostaną w pamięci uczniów na dłużej.