FESTYN RODZINNY

W słoneczne niedzielne popołudnie dnia 16 czerwca 2013 roku na boisku szkolnym odbył się Festyn Rodzinny.
Myślą przewodnią programu artystycznego przygotowanego przez uczniów szkoły oraz przedszkolaków były treści związane z Dniem Matki i Ojca.
Rodzice zostali obdarowani własnoręcznie wykonanymi przez dzieci upominkami.
Podczas festynu, który znakomicie prowadził pan Andrzej Jarmuszczak odbyło się mnóstwo rodzinnych zabaw i konkursów.
Główną atrakcją festynu była loteria fantowa.
Szczęście dopisało naszemu księdzu Rafałowi Krysiowi, który wygrał rower.
Ksiądz podziękował jednak i nagrodę przeznaczył na kolejną loterię (zabawa karnawałowa).
Jak co roku - po części artystycznej odbyła się zabawa taneczna przy muzyce DJ DENISA.