GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

4 czerwca 2013 r. w naszej szkole odbył się X Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich.
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie Katarzyna Maciejewska, Bogusław Owczarczak i Daria Czajka – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.
Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radłowie, Ligocie, Jankowie Zaleśnym, Bieganinie i Grudzielcu.
Na początku każdy uczestnik indywidualnie pisał dyktando ortograficzne. Następne zadania uczniowie wykonywali drużynowo. Uczestnicy wypełniali tekst z lukami, poprawiali błędy, rozwiązywali zagadki oraz pracowali ze słownikiem.
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym
w składzie: Zuzanna Zmyślona, Piotr Woźniak i Kacper Zimniak.
II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ligocie w składzie: Wiktoria Świątek, Piotr Marciniak, Mateusz Wojtczak.
A III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Bieganinie w składzie: Zuzanna Wyrwas, Miłosz Waśko i Mateusz Musiał.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, które wręczyła pani dyrektor Beata Marciniak.
Na zakończenie uczestnicy, opiekunowie i organizatorzy skosztowali pysznego jubileuszowego tortu ufundowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bieganinie.