SZKOŁA W BIEGANINIE

CZYTANIE Z CYKLU "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

Wiek wczesnoszkolny to nadal najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie. W ramach akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” odwiedziła nas pani bibliotekarka. Tym razem czytała dzieciom książeczkę o psie. Na początku października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część każdej polskiej szkoły. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

NOC NAUKOWCÓW

W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie klasy siódmej wzięli udział w Nocy Naukowców organizowanych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wycieczkę pojechali  wspólnie z kolegami i koleżankami ze szkoły w Raszkowie. Na terenie uniwersytetu zorganizowano warsztaty popularno – naukowe i rozrywkowe. Uczniowie wzięli udział miedzy innymi w warsztatach z optycznyki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia „ z udziałem” ciekłego azotu oraz suchego lodu. Odwiedzili pawilon przyrodniczy. Część uczniów udała się na wykład z geografii.

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, odbywająca się zawsze w ostatni piątek września. Ma ona na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. W naszej szkole odbywały się egzaminy pisemne w klasie IV, V, VI oraz VII, które przeprowadzały dwie uczennice klasy VI: Laura Kuczyńska oraz Weronika Płóciennik. Natomiast podczas przerw chętni uczniowie mogli wykazać się znajomością tabliczki mnożenia, odpowiadając ustnie przed komisją

CROSS FIEDLERA

W dniu 27 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Crossie Fiedlera. Ta impreza biegowa odbyła się już po raz 29 i jak co roku zebrała sporą liczbę uczestników. Nasi uczniowie bardzo dzielnie walczyli na trasie biegu i godnie reprezentowali naszą szkołę. Bardzo wysokie 3 miejsce zajął Mikołaj Adamek, wyśmienitą lokatą może pochwalić się także Zuzanna Rostalska, która była

RAJD PIESZO-ROWEROWY "NASZE LORETO"

W sobotę 16 września w Skrzebowej odbył się po raz pierwszy rajd pieszo-rowerowy pn. "Nasze Loreto". Wzięło w nim udział około 100 osób z najbliższej okolicy ale także innych miejscowości gminy Raszków oraz z Ostrowa Wielkopolskiego i Pleszewa. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas VI-VII, Maria Dera i Weronika Płóciennik, Jan Radomski, Damian Klepacz, Kacper Kowalczyk

ODWIEDZINY LISTONOSZA

We wrześniu dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci z klas I-III gościły listonosza panią Ewelinę Sójkę pracownika poczty w Raszkowie. Nasz gość zaprezentował wszystkim swoją ogromną torbę, w której nosi listy. Dzieci mogły obejrzeć jak wygląda logo poczty. Pani Ewelina przekazała dzieciom wiele ciekawych informacji o swojej pracy. Dowiedziały się również jak adresować listy. Dzieci otrzymały koperty z naklejonymi znaczkami, po czym zaadresowały je, następnie narysowały rysunki, które wysłały do rodziców, kolegów i koleżanek z klasy. 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie kolejnego już roku szkolnego 2017/2018. Ksiądz Rafał Kryś odprawił uroczystą Mszę Świętą. Po mszy pani dyrektor Beata Marciniak powitała wszystkich zebranych.

Strony