INFORMACJE DLA RODZICÓW

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO 

8.00 - MSZA ŚWIĘTA

8.45 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w czwartek 9 maja 2019 r.
dla klas I-III o godz. 16.00
dla klas IV - VIII o godz. 16.30

 

 

ROK SZKOLNY 2016/17

Kliknij, aby pobrać.......


Kliknij na nazwę, aby pobrać...

 

Jak liczymy średnią ważoną - prezentacja PPSX

 

 

Arkusz kalkulacyjny do obliczania ocen śródrocznych i rocznych.xls

                                                                                   arkusz działa prawidłowo w Office 2007