INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

ROK SZKOLNY 2016/17

Kliknij, aby pobrać.......


Kliknij na nazwę, aby pobrać...

 

Jak liczymy średnią ważoną - prezentacja PPSX

 

 

Arkusz kalkulacyjny do obliczania ocen śródrocznych i rocznych.xls

                                                                                   arkusz działa prawidłowo w Office 2007