WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Ta znana już chyba na całym świecie akcja charytatywna  na stałe zapisała się  w kalendarzu  rocznych działań na terenie naszej  szkoły. Jak zawsze sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy funkcjonował przy Domu Kultury w Raszkowie, natomiast na terenie naszej szkoły wolontariuszami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg zbiórki pieniędzy były: Zuzanna Rostalska  - kl. VII oraz Milena Lewandowska - kl.VII. W szkole filialnej w Grudzielcu za zbiórkę odpowiadała Barbara Sobczak  –kl. II. Wolontariuszami opiekowała się p. Karolina Kuczyńska. W bieżącym roku zbieraliśmy pieniądze ,, dla dziecięcej medycyny zabiegowej”- a dokładniej: ,,dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. 
Udało się nam zebrać łącznie 2346,24 zł ł!. Wszystkim darczyńcom jeszcze raz bardzo dziękujemy. Każdy, kto  wspomógł akcję  otrzymał symboliczne serduszko.