SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zarząd SU w roku szkolnym 2019-2020 stanowić będą:
Przewodnicząca - Laura Kuczyńska – kl. VIII
zastępca przewodniczącej – Anna  Banasiak – kl. VII
skarbnik - Dominik Walendowski – kl. VIII
przedstawiciele sztandaru – Michał Duczmal – kl. VII, Klaudia Kałużna – kl. VII, Milena Lewandowska – kl. VII                                                             
przedstawiciele wolontariatu – Cezary Matuszkiewicz–kl. VIII, Angelika Paszek – kl. VII,  
sekcja kulturalna – Weronika Płóciennik – kl. VIII,  Mikołaj Reszel–kl. VII, Anita Przybylska – kl. VI, Anna Waśko – kl. V, Alan Pawłowski – kl. IV.

Opiekę nad  SU będzie sprawowała pani Karolina Kuczyńska. Życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym.