PRELEKCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

21 marca 2019 roku odbyło się spotkanie pracowników Policji z uczniami naszej szkoły. Tematem spotkania z uczniami było „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, bezpieczeństwo w szkole”. Omówione zostały zasady poruszania się po drogach przez osoby piesze oraz rowerzystów, przypomniano zagrożenia wynikające z kontaktów z obcymi ludźmi. Ponadto prowadzący omówili zasady udzielania pierwszej pomocy, procedury wzywania pomocy przez dzieci, a także przypomnieli numery alarmowe. Pod koniec spotkania przybliżono uczestnikom kompetencje funkcjonariuszy Policji. Przekazywane informacje zostały przez uczniów ocenione jako  niezwykle ważne i wiarygodne. Podczas spotkania funkcjonariusze Policji wielokrotnie podkreślali, jak ważne jest to, aby być widocznym na drodze. Zachęcali również uczniów do noszenia kamizelek oraz innych elementów odblaskowych.