PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Dnia 21 marca odbyło się pasowanie na czytelnika naszej szkolnej biblioteki uczniów klasy I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie zostali pasowani na czytelnika wysłuchali ciekawostek na temat bibliotek ( nie tylko szkolnych). Bardzo dobrze poznali naszą bibliotekę oraz zasady jej funkcjonowania. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, a czego nie wolno robić, czytając książkę. Tego dnia otrzymali też dokument biblioteczny-kartę czytelnika oraz drobne upominki. Atmosfera panująca w bibliotece oraz wiedza uczniów na temat bibliotek bardzo dobrze rokuje naszym nowym czytelnikom!
,,Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.” (J. Lelewel)