POGADANKA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA NA WSI

W tym roku szkolnym naszą szkołę odwiedził inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo dzieci podczas prac w gospodarstwie rolnym związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych. . Ukazanie pozytywnych zachowań związanych z bezpieczną pracą i zabawą na terenach wiejskich - jest jednym z działań prewencyjnych KRUS i PIP mających ograniczyć wypadki zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców wsi. Dlatego nasi uczniowie od klasy 1 do 8 mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, by w swoich codziennych obowiązkach nie ulegali wypadkom.  Co roku na polskich wsiach, podczas żniw, dochodzi do wielu wypadków – tylko w zeszłym roku zginęło w nich 95 osób. Wśród poszkodowanych, których liczba wyniosła 25 tysięcy, są także dzieci – to właśnie one, szczególnie w okresie wakacyjnym, stanowią nieocenione wsparcie we wszelkiego rodzaju pracach polowych. Dlatego też szkolenie takie odbyło się podczas zebrań z rodzicami. Aby uniknąć tragedii wystarczy przekazać najmłodszym jak i rodzicom kilka zasad dotyczących bezpiecznego przebywania na terenie gospodarstwa rolnego – i takie rady dla naszej społeczności miał pan inspektor.