ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

18 października 2018 roku o godz. 12.00 uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bieganinie zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej. W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiło 8 dzieci. Uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez wychowawczynię klasy pierwszej panią Darię Czajkę. Następnie pani dyrektor Beata Marciniak pasowała pierwszaków na uczniów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: burmistrz pan Jacek Bartczak, sołtys Bieganina pani Wiesława Lis, przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Rostalska, dyrektor szkoły pani Beata Marciniak, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Goście wręczyli dzieciom upominki. Po części artystycznej wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci z klasy pierwszej.