ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Znajomość zarówno tabliczki mnożenia jak i dzielenia, uczniowie naszej szkoły mieli okazję sprawdzić we wtorek 2 października.
Uczniowie klas III – VIII sprawdzali swoją wiedzę podczas egzaminu pisemnego, przeprowadzanego przez wyznaczone komisje. I tak:
 klasę III oraz V egzaminowali: Zuzia, Angelika oraz Nikola z klasy VI,
klasę IV i VII  – Milena, Klaudia oraz Ania z klasy VI,
klasę VI – Laura i Weronika z klasy VII,
klasę VIII – Patryk i Dominik również z klasy VII.
Te osoby, którym udało się mimo ogromnego stresu rozwiązać wszystkie zadania dobrze lub popełnili jeden błąd otrzymali „CERTYFIKAT EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA”.
Natomiast podczas przerw chętni uczniowie mogli sprawdzić się ze znajomości tabliczki mnożenia odpowiadając ustnie przed komisją w skład której weszli:  Kamil, Bartek, Piotrek, Michał, Kacper oraz Angelika z klasy VI. Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali wylosowane zadania zdobyli tytuł „EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA”.
Serdecznie dziękuję wszystkim egzaminatorom za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów,   Zuzi i Natalii z klasy ósmej oraz dziewczętom z klasy siódmej  za „dekorację” szkoły.
Szczególnie dziękuję pani Dyrektor Beacie Marciniak oraz pani Karolinie Kuczyńskiej za pomoc w organizacji VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Wszystkim, którym udał się zdobyć tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” – serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych Światowych Dniach Tabliczki Mnożenia.