ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

30 kwietnia uczniowie naszej szkoły odbyli niesamowitą podróż do przeszłości – do wydarzeń związanych z dniem 3. maja 1791 roku. Chłopcy z klasy V wcielili się w uczniów, których przeniósł w czasie ostatni król Polski -Stanisław August Poniatowski. Zobaczyliśmy obrady Sejmu Wielkiego, podczas których przemawiali posłowie ,chcący uchwalić konstytucję. Marszałek Sejmu i król Stanisław po głosowaniu zatwierdzili najważniejszy dokument w państwie, który określał zasady, na jakich miała się opierać władza państwowa. Konstytucja 3 Maja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie. Wprowadzała szereg zmian: wzmacniała pozycję króla, znosiła liberum veto i wolną elekcję; odtąd władza królewska w Polsce miała być dziedziczna oraz przyznała prawa chłopom
i mieszczanom. Młodzież ten nadzwyczajny temat przygotowała i przedstawiła
w sposób bardzo ciekawy i włożyła  dużo serca i zaangażowania. Program uroczystości został przygotowany przez uczniów klas 4-7 pod opieką p. K. Kuczyńskiej i D. Grzybowskiej. O oprawę muzyczną zadbały: p. B. Owczarczak
i p. J. Wolniak.
Świat idzie z postępem: komputer, Internet, nowoczesne technologie, ale historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu! A konstytucja majowa do takich narodowych skarbów należy! Konstytucja 3 Maja była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze i nadzieją na silną władzę królewską. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej. Niestety nieskuteczną. I choć obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, bo na dłużej nie pozwoliła Rosja, dokonując rozbioru Polski, konstytucja majowa miała olbrzymie znaczenie. Wywołała zarówno w kraju, jak i na świecie wiele przychylnych opinii. Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki.