VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, odbywająca się zawsze w ostatni piątek września. Ma ona na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. W naszej szkole odbywały się egzaminy pisemne w klasie IV, V, VI oraz VII, które przeprowadzały dwie uczennice klasy VI: Laura Kuczyńska oraz Weronika Płóciennik. Natomiast podczas przerw chętni uczniowie mogli wykazać się znajomością tabliczki mnożenia, odpowiadając ustnie przed komisją
w skład której wchodzili: Zuzanna Płonka, Natalia Stelmaszyk oraz Mikołaj Adamek. Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali wylosowane zadania zdobyli tytuł „EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA”. Dziękujemy egzaminatorom za włożoną pracę w przygotowanie do VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia oraz za sprawne przeprowadzanie egzaminów. Wszystkim, którym udało się zdobyć tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” – serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych Światowych Dniach Tabliczki Mnożenia.