ODWIEDZINY LISTONOSZA

We wrześniu dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci z klas I-III gościły listonosza panią Ewelinę Sójkę pracownika poczty w Raszkowie. Nasz gość zaprezentował wszystkim swoją ogromną torbę, w której nosi listy. Dzieci mogły obejrzeć jak wygląda logo poczty. Pani Ewelina przekazała dzieciom wiele ciekawych informacji o swojej pracy. Dowiedziały się również jak adresować listy. Dzieci otrzymały koperty z naklejonymi znaczkami, po czym zaadresowały je, następnie narysowały rysunki, które wysłały do rodziców, kolegów i koleżanek z klasy.