WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

20.09.2016 roku w naszej szkole  odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie z klas  IV-VI wysunęli swoich kandydatów do SU, podobnie uczynili nauczyciela-podając kandydatury na opiekuna SU. Uczniowie chętni do pracy  w naszej szkolnej organizacji przedstawili swoje propozycje działań na wspólnym zebraniu już na początku września. Dlatego tez każdy uczeń z klas II-VI wiedział na kogo oddaje swój głos . Wybory w naszej szkole przypominają atmosferą prawdziwe wybory : głosujemy w lokalu wyborczym ( na czas głosowania  sala  klasy I stała się takim miejscem), nie brakuje urny wyborczej i oczywiście kart do głosowania. Po głosowaniu ( w tym samym dniu)  przewodniczący klas I-VI wraz z dotychczasowym opiekunem SU  p. Karoliną Kuczyńska - zabrali się do obliczenia głosów.       W wyniku głosowania członkami Samorządu Uczniowskiego 2016-2017 zostali: przewodnicząca–Laura Kuczyńska-kl. V, zastępca przewodniczącej–Zuzanna Płonka-kl.VI, skarbnik–Maria Dera-kl.V, łącznik klas młodszych –Anna Banasiak-kl. IV, przedstawiciele sztandaru-Damian Klepacz- kl.VI ,Zuzanna Płonka -kl.VI i Natalia Stelmaszyk -kl.VI.
Opiekunem samorządu została pani Karolina Kuczyńska.
Wszystkim wyborcom dziękujemy za zaufanie !!!