ŚLUBOWANIE

20 października 2015 roku o godz. 12.00 uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Bieganinie zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej. W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiło 14 dzieci. Uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez wychowawczynię klasy pierwszej panią Darię Czajkę. Następnie pani dyrektor Beata Marciniak pasowała pierwszaków na uczniów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: burmistrz pan Jacek Bartczak, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków pan Andrzej Matyba, dyrektor szkoły pani Beata Marciniak, radna powiatowa pani Katarzyna Spiżak, radna pani Grażyna Owczarek, sołtys Bieganina pani Wiesłwa Lis, sołtys Grudzielca Nowego pan Kazimierz Torzewski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Rostalska, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Goście wręczyli dzieciom upominki. Po części artystycznej wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci z klasy pierwszej.