ROK SZKOŁY W RUCHU - Lekcje W-F z podstawy programowej

W ramach zajęć z podstawy programowej dzieci z klasy IV brały udział w lekcji doskonalącej kozłowanie piłki w slalomie ze zmianą ręki. Doskonaliły również podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej, połączone z chwytem piłki oburącz przed klatką piersiową. Natomiast uczniowie klasy VI doskonalili stanie na rękach z asekuracją nauczyciela i współćwiczących. Lekcje zostały udokumentowane dla potrzeb akcji „Rok Szkoły w Ruchu". Konspekty lekcji dostępne są na: http://chomikuj.pl/wicy79/Rok+Szko*c5*82y+w+Ruchu