PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

Październik jest miesiącem oszczędzania. W związku z tym w naszej szkole uczniowie przygotowali apel, który miał zachęcić uczniów do oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędzania. Inscenizacja przedstawiła w jaki sposób zwierzęta radzą sobie z gromadzeniem jedzenia na ciężkie, zimowe czasy. Następnie pokazano w jaki sposób mogą gromadzić oszczędności uczniowie i w jaki sposób da się je wykorzystać.Wszyscy aktorzy zaprosili także uczniów klasy pierwszej do gromadzenia pieniążków. Opiekun SKO ogłosił konkurs plastyczny pt. ,,Jakie marzenia możemy realizować, oszczędzając pieniążki".