WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

26.09.2013 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Klasy IV-VI wysunęły swoich kandydatów do SU. Nauczyciele także mieli swoich kandydatów na opiekuna.  Sporządzone zostały karty wyborcze na których umieszczono nazwiska uczniów oraz nauczycieli. Lokal wyborczy zorganizowano w bibliotece szkolnej. Uczniowie swoje karty wyborcze z zaznaczonymi głosami wrzucali do przygotowanej urny.Po głosowaniu przedstawiciele klas wraz z dotychczasowym opiekunem obliczali głosy. W wyniku głosowania członkami  Samorządu Uczniowskiego zostali Izabela Kaczmarek, Julia Szpytma i Marcin Świtała. Opiekunem została pani Karolina Kuczyńska.